ตารางเรียน

สาขาวิชา/ปีการศึกษาดาวน์โหลด
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
ตาราง Rotation ปี 2, 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

สำนักวิชาแพทยศาสตร์