ตารางเรียน

สาขาวิชา/ปีการศึกษาดาวน์โหลด
แพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
ตารางเรียนสาขาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

สำนักวิชาแพทยศาสตร์