ข่าวสารสถานวิจัย


ข่าวสารสถานวิจัย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Sport Science Volume 4, Number 6, Nov.-Dev. 2016 (Seekaow Churproong1, Pornsiri Jongkol2, Komsun Pasayadej3, Supawan Chadsarin4, Pattra Wattanapan5, Patanit Watakit6, Athitaya Kittiwattanasak6 and Waranya Sinjariyanon. 2016 Dec 28:4(6):361-73) Journal Impact Factor 2.14  >>>>> คลิ๊กชมผลงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์