ข่าวสารสถานวิจัย


ข่าวสารสถานวิจัย

สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Research lunch talk ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการกิจกรรม
เวลา 12.00 น. บรรยายโดย อาจารย์ แพทย์หญิง ดร.ปิยาอร นำไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “How to Apply Endeavors Grant and Experience in Australia” 
หมาตเหตุ เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 044-223921 ภายในโทร 3921


ติดตามข่าวสารด้านงานวิจัยได้ที่>>>> สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 


สำนักวิชาแพทยศาสตร์