อาจารย์ประจำ


สาขาวิชาศัลยศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์