อาจารย์ประจำ


สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์