บุคลากร


งานด้านการเรียนการสอน


น.ส.กนลา ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.พิมพ์เพการ์ ผาเดิม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.สุมินตรา จูมตะคุ
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์