ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด

รหัสพนักงาน : 154015

ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชา สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์
คุณวุฒิ ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตการปฏิบัติรักษาโ
เบอร์ติดต่อ
3996
อีเมล์ porntipnimk@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์