ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


ผศ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง

รหัสพนักงาน : 152013

ผศ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง

ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์
คุณวุฒิ อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์ติดต่อ
3950
อีเมล์ seekaow@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์