ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

รหัสพนักงาน :

ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

ตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
เบอร์ติดต่อ
3906
อีเมล์ sukijpan@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์