เกณฑ์การคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา มทส.ศักยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา มทส.ศักยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564
    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  31/12/2563 12:10:44  อ่านแล้ว  2285
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์