ประกาศรับสมัครสอบ MEQ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ปี พ.ศ. 2564) ครั้งที่ 1

 
ประกาศรับสมัครสอบ MEQ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ปี พ.ศ. 2564) ครั้งที่ 1
รับสมัครระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2563

สามารถอ่านราย

    
เอกสารแนบ: ประกาศ 13-2563
ปรับปรุงเมื่อ  13/11/2563 16:31:19  อ่านแล้ว  558
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์