กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปฐมนิเทศ ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจร่างกาย กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปฐมนิเทศ ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจร่างกาย

 

กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปฐมนิเทศ ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดำเนินการดังนี้
1. โอนเงินชำระค่าตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย จำนวน 1,070 บาท
ไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่บัญชี 982-9-52168-0 และส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ suth.ac@sut.ac.th โดยให้ระบุชื่อ-สกุล สำนักวิชา
และวันที่เข้ารับการตรวจร่างกายด้วย ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
2. โอนเงินชำระค่าทดสอบสุขภาพจิต จำนวน 600 บาท ไปที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-2-14444-2 และส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ wachiraporn@g.sut.ac.th
โดยให้ระบุชื่อ-สกุล สำนักวิชา และวันที่เข้ารับการตรวจร่างกายด้วย ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

>> รายละเอียดของกำหนดการ

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  13/7/2563 16:33:22  อ่านแล้ว  796
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์