ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครั้งที่ 2 (รอบที่ 3)

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยการสอบข้อเขียน Modified Essay Question (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 รอบที่ 3 ดังมีรายชื่อดังนี้

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

    
เอกสารแนบ: ประกาศ-ผู้มีสิทธิ์สอบ MEQ ประจำปีการศึกษา 2562
ปรับปรุงเมื่อ  13/7/2563 15:02:52  อ่านแล้ว  620
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์