ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ ไรอัน เอ ลอยด์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศ

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ ไรอัน เอ ลอยด์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  10/6/2563 11:47:02  อ่านแล้ว  358
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์