ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์หญิงจิตรวดี  หอพิบูลสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"


    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  18/3/2563 10:29:17  อ่านแล้ว  261
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์