ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Student Speech Competition

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Student Speech Competition ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ได้แก่
 - นศพ.จรรยพร โกฎิมนัสวนิชย์
 - นศพ.กานดา ทองศิริ 

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  12/3/2563 13:53:47  อ่านแล้ว  188
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์