ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563  >>>Click

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  25/12/2562 15:05:06  อ่านแล้ว  554
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์