ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) >>>Click

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  13/6/2562 15:46:43  อ่านแล้ว  902
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์