สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5)

 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.) >>> Click

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.) >>>Click

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  30/5/2562 9:12:35  อ่านแล้ว  741
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์