ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย และขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ

 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย และขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่)
    
เอกสารแนบ: ประกาศ-ผู้ผ่านขั้นตอนที่ 1 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ (1)
ปรับปรุงเมื่อ  8/4/2562 9:11:48  อ่านแล้ว  808
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์