ประชาสัมพันธ์งานทุนเรียนดีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

แจ้งนักศึกษาแพทย์ งานทุนการศึกษาได้กำหนดให้จัดส่งรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชาเพื่อรับทุนเรียนดี ประจำภาคปีการศึกษาที่ 3/2561 ในการนี้ฝ่ายงานทุนนักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแจ้งนักศึกษาแพทย์ที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนเรียนดี สามารถขอใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา/สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ (http://scholarship.sut.ac.th) และยื่นใบสมัครขอรับทุนที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2562 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 044-223957 (พี่เนส หรือพี่ยุ้ย)

http://scholarship.sut.ac.th/sutfundNew/ 

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  5/3/2562 21:27:01  อ่านแล้ว  587
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์