ประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์

 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้
ประเมินโดยการประเมินการสอนอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินนั้น มีความสำคัญ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ
    
เอกสารแนบ: ขั้นตอนการประเมินผ่านWEBv2-1
ปรับปรุงเมื่อ  5/3/2562 21:25:32  อ่านแล้ว  438
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์