ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ในการประกวดไวรัลคลิป 50 ปี แพทยสภา

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มทส. นศพ.ปณชัย แซ่โค้ว นศพ.อิสรชน พลอยสุวรรณ์ 
นศพ.กิตติภัทร์ คันธะมาลย์ ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกวดไวรัลคลิปจรรยาบรรณเพื่อนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน ในการจัดงาน 50 ปี แพทยสภา "TRUST ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ เพื่อสร้างศรัทราแก่ประชาชน" ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากท่านนายกแพทยสภา

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  9/10/2561 19:12:27  อ่านแล้ว  183
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์