ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 : PORTFOLIO)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 : Portfolio)

>>> ประกาศ

    
เอกสารแนบ: ประกาศ-รอบ 1
ปรับปรุงเมื่อ  5/9/2561 16:04:33  อ่านแล้ว  1112
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์