กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์)

 

ในวันที่ 2-9 มิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 โดยมีการแข่งกันกีฬามากมายหลายประเภท และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมถึง 54 สถาบัน โดยบัดนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นได้เหรียญรางวัลมากเป็นลำดับที่ 7 จาก 54 สถาบัน ทั้งนี้มีบุคลลากรและคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้วย ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและคณาจารย์ที่ได้รับ รางวัลดังต่อไปนี้ 

1.ผศ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง

ได้รับเหรียญทองจากกีฬาว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง

ทั้งนี้ ผศ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง ยังเป็นประธานชมรมว่ายน้ำในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย 

2.นางสาวกนลา  ชาญวิรัตน์ เลขานุการชมรมว่ายน้ำ  

ได้รับเหรียญทองจากกีฬาว่ายน้ำ ประเภท ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 

และ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง

รายชื่อ ทีมนักกีฬาว่ายน้ำประเภท ผลัด ที่ได้รับเหรียญทองในครั้งนี้

 
    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  11/6/2561 12:21:19  อ่านแล้ว  326
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์