ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมพภาษณ์ฯ รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมพภาษณ์

ในการสอบคุัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561

(รอบ 3.5 โควตาพื้นที่ เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์)

>>ดูประกาศ<<

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  11/6/2561 17:06:07  อ่านแล้ว  670
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์