ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561

(รอบ 3.5 โควตาพื้นที่ เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์)

>>ดูประกาศ<<

>>ประกาศเพิ่มเติม<<


                                                                          *รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเอกสารแนบ**    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  8/6/2561 14:25:53  อ่านแล้ว  569
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์