ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 โควตาพื้นที่ เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์) 
 ดูผลประกาศ
    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  10/5/2561 10:43:28  อ่านแล้ว  122
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์