ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award

 


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤชอร พรชีวะโชติ และนายพัชรพล อัครปรีดี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Comparing efficacy of intestinal parasitic infection among rural population by using mini parasep sf parasite concentration and the conventional method ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Conference on Public Health in Asia ณ the Mitsui Garden Hotel ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจาก 25 ประเทศ จัดโดย องค์กร Intesda ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบ National Archive of Computerized Data on Aging สหรัฐอเมริกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และศูนย์วิจัยโรคปรสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการวิจัยดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  30/4/2561 9:50:27  อ่านแล้ว  419
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์