ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561
(รอบ 2 โควตาพื้นที่ เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์) (เพิ่มเติม) >>ดูผลประกาศ<<

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  24/4/2561 11:14:58  อ่านแล้ว  730
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์