ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มิถุนายน 2561 (มีทุน 1 บัณฑิต 1 ทุนสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาและสนใจทำวิจัยด้านโรคปรสิต 3 ทุน แบคทีเรีย Helicobacter pylori 1 ทุน มะเร็งท่อน้ำดี 1 ทุน โรคทางด้านข้อและกระดูก 1 ทุน
ทุนเรียนดี ทุนศักยบัณฑิตและทุนอื่นๆอีกหลายทุน) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://web.sut.ac.th/ces
ประกาศรับสมัคร
http://sutgateway.sut.ac.th/courseMaster.html
สมัครออนไลน์
http://reg5.sut.ac.th/registrar/applicant/b_applicant_chk.asp
 หลักสูตรปรกติ-แพทย์ , เวชศาสตร์ปริวรรต 
    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  17/4/2561 10:28:14  อ่านแล้ว  795
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์