ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว
แจ้งย้ายหน้าเว็บไซต์ใหม่ ไปยัง https://beta.sut.ac.th/im
เขียนเมื่อ 2/7/2564 8:52:32  อ่านแล้ว 915   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
เกณฑ์การคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา มทส.ศักยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เขียนเมื่อ 31/12/2563 12:10:44  อ่านแล้ว 1445   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครสอบ MEQ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ปี พ.ศ. 2564) ครั้งที่ 1
เขียนเมื่อ 13/11/2563 16:31:19  อ่านแล้ว 558   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Rotation ประจำปีการศึกษา 2563
เขียนเมื่อ 22/7/2563 16:41:04  อ่านแล้ว 544   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปฐมนิเทศ ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจร่างกาย กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปฐมนิเทศ ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจร่างกาย
เขียนเมื่อ 13/7/2563 16:33:22  อ่านแล้ว 797   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครั้งที่ 2 (รอบที่ 3)
เขียนเมื่อ 13/7/2563 15:02:52  อ่านแล้ว 620   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ ไรอัน เอ ลอยด์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศ
เขียนเมื่อ 10/6/2563 11:47:02  อ่านแล้ว 486   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
#รอบที่4 #สมัครผ่านทปอ. รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เขียนเมื่อ 19/5/2563 10:09:54  อ่านแล้ว 721   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เขียนเมื่อ 18/3/2563 10:29:17  อ่านแล้ว 416   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Student Speech Competition
เขียนเมื่อ 12/3/2563 13:53:47  อ่านแล้ว 292   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio)
เขียนเมื่อ 20/1/2563 12:52:19  อ่านแล้ว 890   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
เขียนเมื่อ 25/12/2562 15:05:06  อ่านแล้ว 682   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศการรับสมัครสอบ Modified Essay Question Examination
เขียนเมื่อ 2/11/2562 14:32:40  อ่านแล้ว 1068   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
เขียนเมื่อ 13/10/2562 12:50:06  อ่านแล้ว 1111   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
พิธีทำบุญใหญ่ (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562
เขียนเมื่อ 3/10/2562 22:06:46  อ่านแล้ว 797   ครั้ง
เพิ่มเติม...  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์