ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 : PORTFOLIO)
เขียนเมื่อ 5/9/2561 16:04:33  อ่านแล้ว 383   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561
เขียนเมื่อ 30/8/2561 19:04:18  อ่านแล้ว 21   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมพภาษณ์ฯ รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)
เขียนเมื่อ 11/6/2561 17:06:07  อ่านแล้ว 473   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์)
เขียนเมื่อ 11/6/2561 12:21:19  อ่านแล้ว 121   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)
เขียนเมื่อ 8/6/2561 14:25:53  อ่านแล้ว 450   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562
เขียนเมื่อ 31/5/2561 13:47:58  อ่านแล้ว 197   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
เขียนเมื่อ 31/5/2561 13:43:04  อ่านแล้ว 2269   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award
เขียนเมื่อ 30/4/2561 9:50:27  อ่านแล้ว 301   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
เขียนเมื่อ 24/4/2561 11:14:58  อ่านแล้ว 591   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 18/4/2561 16:14:52  อ่านแล้ว 760   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
เขียนเมื่อ 17/4/2561 10:28:14  อ่านแล้ว 608   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ Medical University of Innsbruck
เขียนเมื่อ 12/3/2561 11:57:02  อ่านแล้ว 217   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 6/2/2561 14:49:46  อ่านแล้ว 2056   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships
เขียนเมื่อ 2/2/2561 10:28:16  อ่านแล้ว 78   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ Modified Essay Question Examination สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
เขียนเมื่อ 11/1/2561 8:52:07  อ่านแล้ว 130   ครั้ง
เพิ่มเติม...  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์