ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
เขียนเมื่อ 13/6/2562 15:46:43  อ่านแล้ว 140   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เขียนเมื่อ 9/6/2562 20:19:41  อ่านแล้ว 26   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5)
เขียนเมื่อ 30/5/2562 9:12:35  อ่านแล้ว 196   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Diploma of Clinical Statistics”
เขียนเมื่อ 2/5/2562 16:14:29  อ่านแล้ว 149   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อในโครงการ พลังคนไทยไม่โกง
เขียนเมื่อ 29/4/2562 11:57:24  อ่านแล้ว 34   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โคตาพื้นที่) ใหม่
เขียนเมื่อ 11/4/2562 19:49:09  อ่านแล้ว 265   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย และขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ
เขียนเมื่อ 8/4/2562 9:11:48  อ่านแล้ว 687   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Flow chat สำหรับการขอสอบซ่อมรายวิชาของสาขาวิชาแพทยศาสตร์
เขียนเมื่อ 9/3/2562 13:50:54  อ่านแล้ว 107   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Rotation ปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 6/3/2562 10:08:48  อ่านแล้ว 83   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์งานทุนเรียนดีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:27:01  อ่านแล้ว 71   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:25:32  อ่านแล้ว 61   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:24:07  อ่านแล้ว 188   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Code of conduct
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:18:44  อ่านแล้ว 64   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:16:32  อ่านแล้ว 57   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Intensive Introduction Course in Clinical Epidemiology, Clinical Statistics and Clinical Research
เขียนเมื่อ 28/2/2562 10:17:06  อ่านแล้ว 421   ครั้ง
เพิ่มเติม...  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์