ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว
อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Diploma of Clinical Statistics”
เขียนเมื่อ 2/5/2562 16:14:29  อ่านแล้ว 56   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อในโครงการ พลังคนไทยไม่โกง
เขียนเมื่อ 29/4/2562 11:57:24  อ่านแล้ว 9   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โคตาพื้นที่) ใหม่
เขียนเมื่อ 11/4/2562 19:49:09  อ่านแล้ว 207   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย และขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ
เขียนเมื่อ 8/4/2562 9:11:48  อ่านแล้ว 655   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Flow chat สำหรับการขอสอบซ่อมรายวิชาของสาขาวิชาแพทยศาสตร์
เขียนเมื่อ 9/3/2562 13:50:54  อ่านแล้ว 54   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Rotation ปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 6/3/2562 10:08:48  อ่านแล้ว 53   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์งานทุนเรียนดีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:27:01  อ่านแล้ว 44   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:25:32  อ่านแล้ว 36   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:24:07  อ่านแล้ว 162   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Code of conduct
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:18:44  อ่านแล้ว 36   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:16:32  อ่านแล้ว 35   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Intensive Introduction Course in Clinical Epidemiology, Clinical Statistics and Clinical Research
เขียนเมื่อ 28/2/2562 10:17:06  อ่านแล้ว 368   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
เขียนเมื่อ 8/2/2562 17:26:00  อ่านแล้ว 444   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประมวลความรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 23/1/2562 9:27:07  อ่านแล้ว 376   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing house ในการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfo
เขียนเมื่อ 18/1/2562 16:17:06  อ่านแล้ว 356   ครั้ง
เพิ่มเติม...  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์