ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว
Flow chat สำหรับการขอสอบซ่อมรายวิชาของสาขาวิชาแพทยศาสตร์
เขียนเมื่อ 9/3/2562 13:50:54  อ่านแล้ว 5   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Rotation ปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 6/3/2562 10:08:48  อ่านแล้ว 5   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์งานทุนเรียนดีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:27:01  อ่านแล้ว 4   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:25:32  อ่านแล้ว 4   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:24:07  อ่านแล้ว 34   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Code of conduct
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:18:44  อ่านแล้ว 4   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์
เขียนเมื่อ 5/3/2562 21:16:32  อ่านแล้ว 12   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Intensive Introduction Course in Clinical Epidemiology, Clinical Statistics and Clinical Research
เขียนเมื่อ 28/2/2562 10:17:06  อ่านแล้ว 269   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
เขียนเมื่อ 8/2/2562 17:26:00  อ่านแล้ว 232   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประมวลความรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 23/1/2562 9:27:07  อ่านแล้ว 299   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing house ในการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfo
เขียนเมื่อ 18/1/2562 16:17:06  อ่านแล้ว 287   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
เขียนเมื่อ 14/1/2562 14:33:53  อ่านแล้ว 719   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
HOT NEWS / ประกาศผลรอบที่ 1 : PORTFOLIO ปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio หลักสูตรแพทยศ
เขียนเมื่อ 28/12/2561 15:29:19  อ่านแล้ว 195   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ในการประกวดไวรัลคลิป 50 ปี แพทยสภา
เขียนเมื่อ 9/10/2561 19:12:27  อ่านแล้ว 151   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
Suranaree University of Technology is going to host the first International Conference on Health Sciences and Technology (ICHST) Theme : "Science, Te
เขียนเมื่อ 28/9/2561 14:39:34  อ่านแล้ว 407   ครั้ง
เพิ่มเติม...  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์