ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมพภาษณ์ฯ รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)
เขียนเมื่อ 11/6/2561 17:06:07  อ่านแล้ว 158   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์)
เขียนเมื่อ 11/6/2561 12:21:19  อ่านแล้ว 27   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)
เขียนเมื่อ 8/6/2561 14:25:53  อ่านแล้ว 145   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562
เขียนเมื่อ 31/5/2561 13:47:58  อ่านแล้ว 63   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
เขียนเมื่อ 31/5/2561 13:43:04  อ่านแล้ว 1828   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award
เขียนเมื่อ 30/4/2561 9:50:27  อ่านแล้ว 252   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
เขียนเมื่อ 24/4/2561 11:14:58  อ่านแล้ว 534   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 18/4/2561 16:14:52  อ่านแล้ว 689   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
เขียนเมื่อ 17/4/2561 10:28:14  อ่านแล้ว 351   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ Medical University of Innsbruck
เขียนเมื่อ 12/3/2561 11:57:02  อ่านแล้ว 174   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 6/2/2561 14:49:46  อ่านแล้ว 1962   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships
เขียนเมื่อ 2/2/2561 10:28:16  อ่านแล้ว 51   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ Modified Essay Question Examination สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
เขียนเมื่อ 11/1/2561 8:52:07  อ่านแล้ว 105   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เขียนเมื่อ 8/1/2561 8:52:03  อ่านแล้ว 42   ครั้ง
เพิ่มเติม...  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
เขียนเมื่อ 4/1/2561 17:33:13  อ่านแล้ว 146   ครั้ง
เพิ่มเติม...  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์