ภาพกิจกรรม


ประกวดนางนพมาศ มทส.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง มทส. ส่งประกวดนางนพมาศ โดยนางสาวธันนารี เจนวิถี (น้องมิงค์) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สุรนิทัศน์

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์