ภาพกิจกรรม


พิธีวางพวงมาลาสักการะในวันมหิดล ประจำปี 2562

กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำน้กวิชาทันตแพทยศาสตณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี โดยท่านรองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์กล่าวให้โอวาทนักศึกษาทุกคนให้ประพฤติ ปฏิบัติตามคำกล่าวของสมเด็จพระบรมราชชนก ในการถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ 2 กิจส่วนรวมเป็นที่ 1 โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์