ภาพกิจกรรม


พิธีปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์และประดับป้ายชื่อ

พิธีปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์และประดับป้ายชื่อ ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร โดยในปี 2562 อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง และนักศึกษาแพทย์ชิดพงษ์ นามเสนาะ

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์