ภาพกิจกรรม


พิธีปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์และประดับป้ายชื่อ

พิธีปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์และประดับป้ายชื่อ ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์