ภาพกิจกรรม


นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 18

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายใต้หัวข้อ 'Respect&Dignity เคารพในคุณค่า ศรัทธาในชุมชน' โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่เรียนรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าและเคารพในผู้อื่นเรียนรู้ผ่านการลงชุมชน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเจียงฮาย

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์