ภาพกิจกรรม


โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาทักษะและศักยภาพของฝ่ายสนับสนุนในการเรียนการสอน ระหว่าง สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ โรงพยาบาลร่วมผลิต ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ Green Pix Khaoyai เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

FirstPrev[1]23NextLast v
FirstPrev[1]23NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์