ภาพกิจกรรม


Wonca Asia Pacific Regional conference 2019

อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องฟ้า กองเงิน หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน นำทีมนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิกจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้แก่นักศึกษาแพทย์ปุณยาพร ปรากฏดี นักศึกษาแพทย์ญาดา สมเป็น และนักศึกษาแพทย์ภัทรนันท์ สัตตธารา เข้าร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ Wonca Asia Pacific Regional conference 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2562

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์