ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญสังฆทานใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาแพทยศาสตร์ นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีทำบุญสังฆทานใหญ่ รับร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่ออุทิศส่วนกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ไร้วิญญาณ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีและกล่าวสดุดีถึงความเสียสละของผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ และศาสตราจารย์ นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์