ภาพกิจกรรม


คณะคณะผู้บริหาร บุคลากรจาก รพ.มหาราชฯ เข้าดูงานที่ สวพ.

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 คณะคณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก รพ.มหาราชนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียม การเข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อรับรองตามมาตรฐานสากล (WFME)

FirstPrev[1]2NextLast v
FirstPrev[1]2NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์