ภาพกิจกรรม


พิธถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

FirstPrev[1]2NextLast v
FirstPrev[1]2NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์