ภาพกิจกรรม


สำนักวิชาแพทยศาสตร์เยือนมหาวิทยาลัยจูเทนโด ญี่ปุ่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยจูเทนโด ประเทศญี่ปุ่น ให้เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 โดยมีแนะนำและสาธิตการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อีกทั้งการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ที่ครบวงจร

FirstPrev[1]23NextLast v
FirstPrev[1]23NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์