ภาพกิจกรรม


กิจกรรม "มทส. หมออาสา" ประจำปี 2561

โครงการ “ค่าย มทส. หมออาสา” ประจำปี 2561 ณ รพสต.จระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงการแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดการสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเกิดโรค

FirstPrev[1]23NextLast v
FirstPrev[1]23NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์