ภาพกิจกรรม


พิธีปฏิญาณตน ประดับป้ายชื่อ และมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและนักศึกษาได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูอาจารย์ทั้งหลายประกอบด้วย ครูผู้ให้ความรู้ (ผู้สอน) และครูผู้เป็นแนวทาง (ผู้ป่วย) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายคำปฏิญาณตน และมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกอันดีต่อวิชาชีพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ และระหว่างนักศึกษาด้วยกันต่อไปในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 - 14.00 น. และไหว้ครูคนแรก ณ โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงพยาบาล มทส. และโรงพยาบาลโชคชัย

FirstPrev[1]23NextLast v
FirstPrev[1]23NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์