ภาพกิจกรรม


โครงการศิลปะเปิดใจวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง นำคณะนักศึกษาแพทย์จำนวน 130 คนร่วมทำกิจกรรมในสถานแรกรับ สถานพินิจจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการศิลปะเปิดใจวัยรุ่น โดยให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) แก่เยาวชนชายหญิงประมาณ 170 คนพร้อมทั้งบริจาค อาหารว่าง นมกล่องและกับข้าว ปีกไก่และแกง และเสื้อยืดสีขาวให้แก่เด็กเยาวชนได้แสดงฝีมือด้านศิลปะลงบนเสื้อของตนเอง รวมทั้งมอบกระเป๋ายาสำหรับปฐมพยาบาลและภาพศิลปะที่ระลึกแก่ทางสถานพินิจฯนครราชสีมาด้วย

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์