ภาพกิจกรรม


โครงการสัมนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต เรื่อง การเรียนการสอนยุคใหม่ ปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต เรื่อง การเรียนการสอนยุคใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ นครราชสีมา

FirstPrev[1]2345NextLast v
FirstPrev[1]2345NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์