ภาพกิจกรรม


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปาริชาติ แซ่ว่อง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทพีสงกรานต์ประจำปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2 เทพีสงกรานต์

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์