ภาพกิจกรรม


พิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

FirstPrev[1]2345678NextLast v
FirstPrev[1]2345678NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์