ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีคณะทำงานจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร่วมผลิต เข้าร่วมประชุม

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์