ภาพกิจกรรม


โครงการสัมมนาวิชาการและการพัฒนาคณาจารย์ เรื่อง “หลักการและวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ”ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิทยากร คุณศรีวิสา ตลับทอง

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์