ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก (Academic walkrallyX สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561)

กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก (Academic walkrallyX สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561)

FirstPrev[1]23NextLast v
FirstPrev[1]23NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์